Krotoszyn - informacje


40.269
mieszkańców Krotoszyna
19.550
mężczyzn
20.719
kobiet

6.596
w wieku przedprodukcyjnym

25.180
w wieku produkcyjnym

8.493
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

155
zawarto małżeństw

404
urodzeń

480
zgonów

-76
przyrost naturalny
miasto Krotoszyn
dochody

195.685.024
wydatki

214.823.984
struktura wydatków Krotoszyna

35.134
0,016%
Leśnictwo

1.854.679
0,863%
Rolnictwo i łowiectwo

42.534.980
19,800%
Transport i łączność

15.055.597
7,008%
Administracja publiczna

350.082
0,163%
Gospodarka mieszkaniowa

168.624
0,078%
Działalność usługowa

185.742
0,086%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.426.170
0,664%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

816.990
0,380%
Obsługa długu publicznego

62.648.424
29,163%
Oświata i wychowanie

806.841
0,376%
Ochrona zdrowia

9.605.832
4,471%
Pomoc społeczna

42.000
0,020%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.796.772
0,836%
Edukacyjna opieka wychowawcza

6.382.388
2,971%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.274.594
2,921%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.657.584
1,237%
Kultura fizyczna i sport

62.181.552
28,945%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-02-01 09:42
REKLAMA
pogoda Krotoszyn
4.2°C
wschód słońca: 07:29
zachód słońca: 16:38
Koronawirus
wielkopolskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Krotoszynie

kiedy
2023-02-10 19:00
miejsce
Kino Przedwiośnie, Krotoszyn, al....
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-17 19:00
miejsce
Kino Przedwiośnie, Krotoszyn, al....
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-24 20:00
miejsce
Kawiarnia Leniwiec, Krotoszyn,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-03-05 17:00
miejsce
Kino Przedwiośnie, Krotoszyn, al....
wstęp biletowany